BESLISGOED

Welkom

Welkom bij BESLISGOED

Nudging for ethics

Verbeter de kwaliteit van uw organisatie

BESLISGOED werkt voor:

HR (personeelszaken, uitzendbureaus, recruiters)▼

Werving en selectie

Functiewaardering

Bevordering

Sancties en ontslag

overheid (gemeente, provincie, rijk, waterschappen, zbo’s)▼

beslissingen over:      

uitkeringen

vergunningen

Inkoop

Subsidie

Bezwaarschriften

Verhuurders (corporaties en vrije sector)▼

selecteren huurders

treffen betaalregelingen

Onderwijs en wetenschap▼

school/studieadvies

spreekbeurten, presentaties en scripties

toetsen/examens

onafhankelijk onderzoek

Bezwaar-, geschillen- en klachtencommissies, arbitrage, rechtspraak ▼

dossieropbouw

instructie / samenvatting /advies

uitspraken

zittingen

BESLISGOED is geschikt voor bestuurders, managers én medewerkers die streven naar hoge kwaliteit. Of het nu gaat om:

  • het Wmo-keukentafelgesprek
  • de selectie van een kandidaat
  • een rechterlijke uitspraak.

BESLISGOED bevordert:

  • inclusiviteit
  • weerbaarheid
  • werkplezier.

BESLISGOED voorkomt het ontstaan van:

  • geschillen
  • klachten
  • misstanden
  • klokkenluiden.

Beslis op basis van wat ertoe doet en verbeter de prestatie en cultuur van de organisatie.

Wetenschappelijk onderbouwd

Gratis direct resultaat

Maak kennis met de methode
twee minuten

Op basis van een test staat de eerste NUDGE online. Deze geeft uw medewerkers de mogelijkheid om hun beslissingen te verbeteren. Gebruik het zo veel u wilt.

Lees meer

Hoe het werkt

BESLISGOED, nudging for ethics, is methode waarmee je beter kunt beslissen.
Lees meer…

Over Caroline Raat
Over Caroline Raat

Caroline Raat is gepromoveerd op gedrag en besluitvorming in organisaties