Algemene voorwaarden

BESLISGOED, nudging for ethics, is gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

BESLISGOED is onderdeel van Recht en Raat, het bedrijf van Caroline Raat.

De algemene voorwaarden van Recht en Raat zijn van toepassing op alle diensten en activiteiten van BESLISGOED, tenzij deze apart hieronder zijn geregeld.

Voorwaarden BESLISGOED


Nudging for Ethics

  1. De nudges en beslishulpen mogen uitsluitend worden gebruikt door het leggen van een hyperlink in apps, systemen, tekstdocumenten, websites, intranet of welke methode of technologie dan ook. Downloaden of inhoud kopieren is verboden.
  2. Het is auteursrechtelijk verboden producten van Caroline Raat, h.o.d.n. BESLISGOED te veranderen of onder eigen naam te gebruiken, kopiëren of verspreiden.
  3. Het is auteursrechtelijk verboden om de ideeën, producten of diensten van BESLISGOED te gebruiken zonder de auteur te noemen.
  4. Met het leggen van een hyperlink aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden en gaat de gebruiker (rechtspersoon, bestuursorgaan of natuurlijke persoon) een overeenkomst aan met Caroline Raat.
  5. Het niet naleven van de voorwaarden van BESLISGOED, zoals deze op deze webpagina staan, leidt tot een direct opeisbare boete van 500,- EUR per dag met een maximum van 25.000,- EUR.