Onderzoek

BESLISGOED doet onderzoek

Werkt u ook mee aan onderzoek om organisaties te verbeteren?

De methodes van BESLISGOED zijn wetenschappelijk onderbouwd, maar nog zelden in de praktijk toegepast. Vandaar dat het belangrijk is om hiernaar onderzoek te blijven doen. Als getraind onderzoeker kan Caroline Raat dit onderzoek uitvoeren, samen met collega-experts.

Welke onderzoeksexpertise heeft BESLISGOED?

Caroline Raat is gepromoveerd in sociaalwetenschappelijk, theoretisch en juridisch onderzoek, naar organisaties en de mensen die erin werken. Zij heeft ervaring in (internationaal) beleidsonderzoek, integriteitsonderzoek en juridische kwaliteitszorg.

Onderzoeksmethoden:
– documentonderzoek;
– interviewtechniek (discours en narratief);
– bronnenonderzoek;
– survey;
– werkprocesonderzoek;
– juridisch onderzoek;
– klachtonderzoek;
– compliance en kwaliteitszorg;
– integriteit, cultuur, gedrag en houding;
– e-discovery.

Het Platform Onafhankelijk Onderzoekers omvat ook onderzoekers naar omgangsvormen, fraude, financial crime, survey- en psychologisch onderzoek.

Caroline Raat

Caroline Raat is in 1993 te Leiden afgestudeerd in rechtswetenschap en bestuurswetenschappen, met een certificaat psychologie en een politiek-historische stage bij het Rijksmuseum te Amsterdam. In 2007 is zij multidisciplinair gepromoveerd aan de rechtenfaculteit te Tilburg (rechtssociologie, rechtsfilosofie, rechtstheorie en staats- en bestuursrecht). Zij heeft het Centrum voor Juridische Kwaliteit aan de Universiteit Twente opgezet en deed onderzoek voor internationale organisaties.

Caroline Raat is oprichter van het Platform onafhankelijke onderzoekers. Dit team garandeert onafhankelijk onderzoek dat aan de laatste internationale standaarden voldoet.

Caroline Raat