Referenties

Lees meer over
Caroline Raat.

Caroline Raat

Over mevrouw Raat kan ik zeggen dat zij een praktisch zeer goed onderlegde en wetenschappelijk uitstekend presterende juriste is. Zij is gezien haar kwaliteiten en specialisaties als weinig anderen in Nederland in staat het onderzoek te verrichten.

prof. mr. dr. D.W. Ruiter

Caroline Raat is van 2003 tot 2013 in dienst geweest van de Universiteit Twente, eerst als docent en later als onderzoeker. Wij hebben haar leren kennen als een uitstekend jurist en bestuurswetenschapper, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft.

prof. mr. dr. R. Wessel

Ik heb alle vertrouwen in Caroline Raat. Ze heeft verstand van zaken, een positief kritische houding en een onafhankelijke geest, wat voor elke ambtenaar de grondhouding moet zijn.

directeur Hoogheemraadschap van Rijnland

Mr. Raat heb ik leren kennen als een uitzonderlijke professional, die met oog voor kwaliteit en met merkbare integriteit haar werk doet. (…) Na jarenlang contact met Caroline Raat kan ik mij uitspreken over wie zij is als persoon. Daarbij is mij altijd opgevallen hoezeer zij waarde hecht aan een eerlijke bejegening van een ieder met wie zij te maken heeft, in het bijzonder degenen die zij vertegenwoordigt. Iedereen die haar echt heeft leren kennen zal het met mij eens zijn dat haar betrouwbaarheid boven alle twijfel verheven is.

collega-onderzoeker

In de masterfase heeft Caroline Raat met name in de sfeer van juridisch kennismanagement een belangrijke bijdrage geleverd. Ik heb kunnen vaststellen dat zij in staat is dit geheel zelf te ontwikkelen en uit te voeren en studenten, vanuit een publiekrechtelijke context, goed wegwijs te maken in en te enthousiasmeren voor dit vraagstuk.

In de afgelopen twee jaar is Caroline Raat naast onderwijs ook bezig geweest met (contract)onderzoek onder de noemer juridische kwaliteitszorg. Ook dat onderzoek was van goede kwaliteit en Caroline Raat is zeker in staat gebleken daarin zelfstandig regie te nemen (en tevens goed het contact met opdrachtgevers van onderzoek te onderhouden).

prof. mr. dr. Michiel Heldeweg

Ik werk al weer jaren samen met Caroline Raat. Voor mij is zij een uiterst waardevol lid van de twee bezwaarschriftencommissies waar ik voorzitter van ben. Op haar juridische deskundigheid en scherpzinnigheid kan ik zonder meer bouwen. Daarnaast is zij gewoon een zeer plezierig mens om mee te werken.

voorzitter provicniale en gemeentelijke bezwaarschriftencommissie